Xialu Liu‎ > ‎

Links

  Collaborators

  Rong Chen, Rutgers University

  Han Xiao, Rutgers University

  Dong Wang, Princeton University

  Qiwei Yao, London School of Economics

  Zongwu Cai, The University of Kansas

  Congcong Zheng, Management Department, SDSU

  Chamu Sundaramurthy, Management Department, SDSU

  Mujtaba Ahan, Management Department, SDSU

  Other Useful Links

  Management Information Systems Department, Fowler College of Business, San Diego State University

  Department of Statistics and Biostatistics, Rutgers University